Mobildekning

Når det gjelder mobildekning, er det vanlig å skille mellom befolkningsdekning og arealdekning. Telenor oppgir (mars 2008) 99,86% befolkningsdekning og 86,33% arealdekning. Siste informasjon fra Netcom er fra 2006 hvor de sier de har over 98% dekning der hvor folk ferdes.

Dekningskart i Norge fra Telenor
Dekningskart i Norge fra Netcom
Dekningskart mobiltelefoni i verdenBruker du mobilen aktivt mens du kjører bil?

View Results

Loading ... Loading ...

Twitter oppdateringer mobil_forbruker

Posting tweet...