Mobilbruk og mobilpriser utlandet

I utlandet gjelder andre priser og betingelser for mobilbruk enn i Norge. Det kan være fornuftig å kontollere priser, dekning og tjenester i det landet du skal reise til.

Både inngående og utgående samtaler koster

Med norsk mobilabonnement i utlandet, betaler du både for de samtalene du selv ringer og de samtalene du mottar. Samtalen vil uansett gå veien om Norge når du ringer en person med et norsk mobilabonnement. Dette gjelder også om du befinner deg i utlandet sammen med personen du ringer.

Høyere ringepriser i utlandet

Det koster mer å ringe fra utlandet til Norge enn hva du betaler for en samtale innen Norge.
Når du ringer fra utlandet takseres samtaler ofte per minutt i motsetning til i Norge hvor samtaler normalt takseres per sekund. Minuttaksering innebærer at du alltid må betale for hele minutter selv om samtalen har kortere varighet.

Dyrere datatrafikk, SMS og MMS

Mange får seg ofte en stor overraskelse når de ser hva datatrafikk koster når man er i utlandet. Det kan lønne seg å slå av e-postprogrammer med automatisk synkronisering av inbox, og det kan lønne seg å begrense suring på Internett med mobilen. Et tips er å benytte WAP sider og NRK Tekst-TV for mobil for nyheter da dette programmet bruker lite dataoverføring. Som for samtaler, betaler du også for mottatte SMS, og prisene for SMS og MMS er generelt dyrere enn innad i Norge.

Mobilsvar

Bruk av mobilsvar i utlandet kan medfører ekstra kostnader. Du vil som oftest måtte betale for å motta meldinger på mobilsvar, og du må betale for en utenlandssamtale til Norge når du vil lytte til beskjedene dine. Det er vanlig at du må benytte en egen kode for å få ringt mobilsvareren når du befinner deg utenfor Norge. Sjekk med tilbyderen din hvordan du benytter mobilsvar i utlandet, eller hvordan du kan slå av tjenesten.

Velg rett lokal mobiloperatør

Når du skal benytte mobiltelefonen i utlandet, vil det i en del tilfeller være lønnsomt å velge manuelt hvilken tilbyder i utlandet du ønsker å benytte. Dette gjelder først og fremst når du befinner deg i et ikke-europeisk land, og forutsetter at tilbyderen din har samarbeidsavtaler med mer enn en tilbyder i det landet du befinner deg i. Du anbefales å sjekke hvilke avtaler din tilbyder har i det aktuelle landet.Bruker du mobilen aktivt mens du kjører bil?

View Results

Loading ... Loading ...

Twitter oppdateringer mobil_forbruker

Posting tweet...